Šport

Zlé pohybové vzorce

Cvičenie je vecou dlhodobejšieho charakteru. Rovnako ako ste dlhú dobu necvičili, bude dlhšiu dobu trvať, kým sa dostanete do správnej formy. Cvičením je možné napraviť dlhodobo zanedbávaný stav pohybového rozsahu nášho tela. V jednoduchej reči – cvičením môžete odstrániť zdravotné problémy, ale aj problémy s pohybom či krivím chrbtom. Svoje o cvičení po pôrode by mali vedieť čerstvé maminky. Je na škodu, že na Slovensku je informovanosť o potrebe cvičenia iba veľmi malá. Väčšinou na túto tému narazia ľudia až vtedy, keď riešia bolestivé stavy alebo po návšteve rehabilitácie či fyzioterapeuta.

mládež chce cvičiť

Najlepšie je ale zdravotným komplikáciám predchádzať. Dokonca som si všimla ako tréner, pri návšteve dorastu, že ich pohyby nie sú vôbec koordinované a dokonca nesprávne. Bola som prekvapená, že samotný učitelia na základných školách si nedávajú záležať na tom, či dieťa vykonáva cvik správne. Každý cvik má totiž svoj postup a pravidlá. Zlým opakovaným vykonávaním cvikov si telo ukladá do automatickej pamäti nesprávne pohybové vzorce. Tých sa potom v dospelosti zbavuje ťažko, ak je to vôbec možné. Výsledkom sú bolesti pri cvičení, krivá chrbtica, padnutá klenba nôh alebo nechuť k cvičeniu ako takému. Zároveň ale netvrdím, že tento stav je na všetkých hodinách telesnej výchovy. Príklad uvádzame na jednoduchom drepe.

drep

Drep je komplexný cvik, zapájajúci všetky hlavné svalové skupiny

Ako vyplýva z názvu komplexný – znamená to, že v jednom cviku precvičujeme viacero partií tela. Doslova ma ide poraziť, keď vidím ako moja dcéra predvádza drep, ktorý na hodine robila. Postaví sa a proste si čupne a naspäť sa vystrie. Okrem toho, že namáha kolená, nezapája správne svaly ma najviac znepokojilo to, že korekcia neprišla. Dcéra má preto fixované v hlave, že drep je čupnutie a postavenie. Celé zle priatelia. Správny drep vyzerá úplne inak, aj pocity pri ňom sú celkom iné. Je preto dôležité naučiť sa techniku cviku, aby ste napríklad pri drepe netrpeli bolesťami dolnej časti chrbtice, alebo bolesťami pri krivých a nadmieru namáhaných kolenách.